Produkti - Telemetrija


Kontakt

  • ELIPRON d.o.o
  • Povšetova 29
  • SI-1000 Ljubljana
  • Telefon: 08 205 3581
  • Fax: 08 205 3580
  • e-mail: info@elipron.si
HTML tutorial

HTML tutorial

HTML tutorial

Telemetrija in avtomatizacija

Komunikacija nadzornega sistema s posameznimi črpališči poteka preko GSM omrežja. Podatki se iz krmilnikov prenašajo na grafični vmesnik (SCADA) preko GPRS mobilnega omrežja. Podatki se na grafični vmesnik pošiljajo ob vsaki spremembi obstoječih podatkov (sprememba nivoja, sprememba delovanja črpalk…), kar pomeni, da na grafičnem vmesniku vedno vidimo dejanske podatke posameznega črpališča.

- spremljanje procesov 24/7

- takojšnje lociranje morebitnih napak

- možnost oddaljenega vklopa in izklopa črpalk v črpališču

- alarmiranje in obveščanje

- arhiviranje podatkov

- komuniciranje (med objekti in nadzornim sistemom)

- alarmiranje, SMS

HTML tutorial

HTML tutorial


© Elipron d.o.o.