Dejavnost podjetja


Kontakt

  • ELIPRON d.o.o
  • Povšetova 29
  • SI-1000 Ljubljana
  • Telefon: 08 205 3581
  • Fax: 08 205 3580
  • e-mail: info@elipron.si
HTML tutorial

HTML tutorial

HTML tutorial

Dejavnost podjetja

Elipron d.o.o. je specializirano podjetje za projektiranje avtomatike, elektroinstalacij, programiranje krmilne avtomatike z PLC-ji in nadzornih sistemov SCADA, demontaže in montaže strojev v avtoindustriji, strojna in elektromontaža v strojegradnji.

Zaposluje 10 programerjev in 6 delavcev za področje računovodstva, električarskih in strojnih del, sodeluje pa tudi z zunanjimi sodelavci in podizvajalci.

Glavna področja delovanja podjetja so:

- avtomatizacija stavb (energetika, klimatizacija, ventilacija, ogrevanje, pametne hiše),

- farmacevtska industrija (hladilni sistemi, prečrpališča, nadzor energetike, visoko tehnološko centrifuganje,…),

- projektiranje vseh vrst nizkonapetostnih el. instalacij s poudarkom na avtomatizaciji,

- avtomobilska industrija (avtomatizacija preš, transporti, varilne celice,…),

- obnova strojev, strojegradnja, avtomatizacija transportnih linij, strojna in elektrodela v strojegradnji,

- selitve in predelava strojev, robotizacija in ponovni optimalni zagon,

- komunalni in vodovodni sistemi (čistilne naprave, fekalna in vodovodna črpališča),

- bioplinarne in kogeneracije(CNS bioplinarn, nadzor kogeneracij, distribucij tople vode in elektrike, vodenje kogeneracijskih sistemov).


© Elipron d.o.o.