Previous Frame Next Frame
 • Inteligentne stavbe

  Podjetje se ukvarja z avtomatizacijo inteligentnih stavb za katere uporabljamo opremo podjetja Siemens in Smarteh. Rešitev avtomatizacije poslovne in individualne hiše je zgraditi enoten in prilagodljiv sistem razdelitve in krmiljenja električne energije ter upravljanja z napravami in sistemi kot so nadzor temperature in vlage, regulacija ogrevanja in hlajenja, nadzor in upravljanje razsvetljave, avtomatizacija toplotnih postaj in podpostaj, kotlovnic ter klimatov. Ponujamo analizo porabe energije, krmiljenje črpalk in ventilatorjev za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje ter krmiljenje razsvetljave.

  Model 1
 • Avtomatizacija

  Podjetje izvaja avtomatizacijo proizvodnih procesov. Proizvodne stroje ter naprave opremimo s krmilniki podjetja Siemens (PLC-ji), ter ostalo potrebno opremo za delovanje sistema. Na koncu izdelamo nadzorni sistem (SCADA) in ga zaženemo. Stroje ter naprave lahko opremimo tudi z panelom, preko katerega je možen grafični prikaz delovanja sistema, upravljanje s sistemom ter spreminjanje parametrov sistema.

  Model 2
 • Selitev strojev

  Danes so spremembe edina stalnica v poslovnem svetu, te so lahko majhne ali velike, fizične ali neoprijemljive. Tako Vam priskočimo na pomoč, ko se odločite, da je čas za zamenjavo dotrajane strojne opreme v proizvodnji (dotrajanost strojev, obnova, investicija v nove stroje, ...). Nudimo Vam selitev proizvodne linije na novo lokacijo bodisi bližje vhodnim surovinah, cenejši delovni sili, boljšim prometnim povezavam. Pri izvedbi projekta v največji možni meri upoštevamo potrebe in zahteve kupca.

  Model 3
 • Dodelava varnosti

  Podjetje izvaja nadgradnjo varnosti strojev v različnih industrijskih panogah. V primeru kadar varnost strojev več ne dosega zadovoljivega nivoja varnosti vam z partnerji podjetja PILZ izvedemo celovito storitev analize nadgradnje in samo izvedbo nadgradnje varnosti strojev.

  Model 3
 • Projektiranje

  Podjetje se ukvarja s projektiranjem elektroinstalacij, pri katerem si pomagamo z najsodobnejšo programsko opremo. Načrtujemo celotno elektroinstalacijo tako v industrijskih kakor tudi privatnih objektih, ter vam pomagamo pri izbiri posameznih materialov in komponent za dokončanje elektroinstalcije. Projektiranje elektroinstalcij izvajamo na novogradnjah, ter že obstoječih objektih.

  Model 3
 • Telemetrija in avtomatizacija

  Komunikacija nadzornega sistema s posameznimi črpališči poteka preko GSM omrežja. Podatki se iz krmilnikov prenašajo na grafični vmesnik (SCADA) preko GPRS mobilnega omrežja. Podatki se na grafični vmesnik pošiljajo ob vsaki spremembi obstoječih podatkov (sprememba nivoja, sprememba delovanja črpalk…), kar pomeni, da na grafičnem vmesniku vedno vidimo dejanske podatke posameznega črpališča.

  Model 3
© Elipron d.o.o.